Μαθήματα Α΄Βοηθειών

Κατασκηνώσεις Ι.Μ.Κύκκου & Ι.Μ.Ταμασού
Κατασκηνώσεις Ι.Μ.Κύκκου & Ι.Μ.Ταμασού

Μαθήματα πρώτων βοηθειών δόθηκαν στα παιδιά των κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων Κύκκου και Ταμασού στο χώρο της κατασκήνωσης στην Ιερά Μονή Κύκκου.
Ο εκπαιδευτής Α΄Βοηθειών κ. Μάριος Καϊσής μετέδοσε πολύτιμες γνώσεις στα παιδιά για την αντιμετόπιση εκτάκτων περιστατικών και έδοσε απαντήσεις στα ερωτήματα των παιδιών που αντιμετόπισαν το θέμα με πολλή σοβαρότητα και ενδιαφέρον.