Ο «Αγ.Μνάσων» στο NICOSIA MARATHON

  Σημαντική υπήρξε η συμβολή των ποδηλατιστών του ποδηλατικού ομίλου της Ι.Μ.Ταμασού «Αγ. Μνάσων», στη μεγάλη διοργάνωση του Μαραθωνίου Λευκωσίας Nicosia Marathon. Οι ποδηλάτες έχοντας υψηλό το αίσθημα τάξης και ασφάλειας, συνόδευαν τους μαραθωνοδρόμους καθόλη τη διάρκεια των διαδρομών. Η όλη διοργάνωση στέφτηκε με επιτυχία με την καθοριστική τη συμμετοχή σ΄αυτήν διαφόρων οργανωμένων συνόλων, παραγόντων , εθελοντών και κυρίως με τη συνεργασία της αστυνομίας και του Δήμου Λευκωσίας.

%d