Ποδηλατικοί Αγώνες ΜΤΒ – Μαντρα 2011

Φωτογραφικό Υλικο απο αγώνα ΜΤΒ που ελαβαν μέρος παιδια του ποδηλατικού ομιλου Ι.Μ.Ταμασού «Αγιος Μνάσων»

Πηγή:(Facebook Podilatikou Omilou I.M.Tamasou «Ag Mnason»)