Ταμασού Ησαΐας: «Ο κόσμος έχει ανάγκη να μεταμορφωθεί»