Μνημόσυνο και εγκαίνια αίθουσας κειμηλίων Γλαύκου Κληρίδη στην Ι.Μ. Ταμασού

Μνημόσυνο και εγκαίνια αίθουσας κειμηλίων Γλαύκου Κληρίδη στην Ι.Μ. Ταμασού