Ο Ταμασού Ησαϊας ευλόγησε την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως