Ταμασού: »Αυξάνεται ο αριθμός των αβοήθητων ανθρώπων»