Εκδήλωση της Ι.Μ. Ταμασού με Ύμνους από την Μεγάλη εβδομάδα